40 DD9 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM

Fiber cable - OM4, Loose tube - indoor/outdoor, LSZH - 4 fibers

Newsletter

Enter your email address to receive all news, updates on new arrivals, special offers and other discount information.

(0sản phẩm
[0]

Giỏ hàng mini

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng đơn hàng : 0

Vào giỏ hàng